Woolz Image Processing  Version 1.7.5
_WlzObject Struct Reference

The Woolz object. Typedef: WlzObject. More...

Data Fields

WlzObjectType type
 
int linkcount
 
WlzDomain domain
 
WlzValues values
 
WlzPropertyListplist
 
struct _WlzObjectassoc
 

Detailed Description

The Woolz object. Typedef: WlzObject.

Field Documentation

WlzObjectType _WlzObject::type

From WlzCoreObject.

Referenced by main(), Wlz2DContains(), Wlz3DSectionOcc(), Wlz3DSectionSegmentObject(), Wlz3DViewStructTransformBB(), Wlz3DViewTransformObj(), WlzAffineTransformObjCb(), WlzArea(), WlzAutoCor(), WlzBasisFnSetCMesh(), WlzBasisFnTransformObj(), WlzBoundaryDomain(), WlzBoundaryToObj(), WlzBoundingBox3D(), WlzBoundingBox3I(), WlzBoundingBoxVtx3I(), WlzBoundObjToPolyDomArray(), WlzBoundTo8Bound(), WlzBuildObj3(), WlzCannyDeriche(), WlzCbThreshold(), WlzCCorS2D(), WlzCentrality(), WlzCentreOfMass2D(), WlzCentreOfMass3D(), WlzClipObjToBox2D(), WlzClipObjToBox3D(), WlzCMeshAffineProduct(), WlzCMeshClosePointDom2D5(), WlzCMeshCompSurfMap(), WlzCMeshCompSurfMapToDomain(), WlzCMeshComputeCurvaturesFromNodNorm(), WlzCMeshComputeNormalsElm(), WlzCMeshComputeNormalsIxv2D5(), WlzCMeshComputeNormalsNod(), WlzCMeshCurvToImage(), WlzCMeshDGTensor(), WlzCMeshDGTensorAtPts(), WlzCMeshDispToField(), WlzCMeshDistance2D(), WlzCMeshDistance3D(), WlzCMeshExpansion(), WlzCMeshExpValues(), WlzCMeshExtract2D(), WlzCMeshFlatten2D5(), WlzCMeshFromObj(), WlzCMeshFromObj2D(), WlzCMeshFromObj3D(), WlzCMeshGetNodesAndEdges(), WlzCMeshIndexMaskFromValueRange(), WlzCMeshIntersect(), WlzCMeshIntersectDom2D5(), WlzCMeshProduct(), WlzCMeshSetDispFromField(), WlzCMeshStrainTensor(), WlzCMeshStrainTensorAtPts(), WlzCMeshToDomObjValues(), WlzCMeshToGMModel(), WlzCMeshTransformFromObj(), WlzCMeshTransformGetBBox2D(), WlzCMeshTransformGetBBox3D(), WlzCMeshTransformInvert(), WlzCMeshTransformManyObjAsIdx(), WlzCMeshTransformObj(), WlzCMeshTrRegSM3D(), WlzCMeshValuesNormalise(), WlzCMeshValueTransfer(), WlzCompDispIncGrey(), WlzCompoundArrayToScalar(), WlzCompoundToRGBA(), WlzCompThreshold(), WlzCompThresholdVT(), WlzConComThreshold(), WlzConComThreshold2D(), WlzConComThreshold3D(), WlzConstruct3DObjFromFile(), WlzConstruct3DObjFromObj(), WlzContourGrdObj2D(), WlzContourObj(), WlzContourObjGrd(), WlzContourRBFBndObj3D(), WlzConvertPix(), WlzConvertVtx(), WlzConvexHullToObj(), WlzConvolveObj(), WlzCopyObject(), WlzCopyObjectGreyValues(), WlzCopyScaleCMeshValue(), WlzCutObjToValBox2D(), WlzCutObjToValBox3D(), WlzDGTensorFeatures(), WlzDiffDomain(), WlzDiffDomain3d(), WlzDilation(), WlzDistanceTransform(), WlzDomainFill(), WlzDomainFill3D(), WlzDomainNearby(), WlzDomainOccupancy(), WlzEffReadObjNifti(), WlzEffWriteObjAm(), WlzEffWriteObjAnl(), WlzEffWriteObjBmp2D(), WlzEffWriteObjDen(), WlzEffWriteObjEMT(), WlzEffWriteObjIcs(), WlzEffWriteObjIPL(), WlzEffWriteObjJpeg(), WlzEffWriteObjMesh(), WlzEffWriteObjNifti(), WlzEffWriteObjNodeEle(), WlzEffWriteObjNrrd(), WlzEffWriteObjObj(), WlzEffWriteObjPic(), WlzEffWriteObjPly2(), WlzEffWriteObjPnm2D(), WlzEffWriteObjPvl(), WlzEffWriteObjSlc(), WlzEffWriteObjSMesh(), WlzEffWriteObjStack(), WlzEffWriteObjStl(), WlzEffWriteObjTiff(), WlzEffWriteObjTxt(), WlzEffWriteObjVff(), WlzEffWriteObjVMesh(), WlzEffWriteObjVtk(), WlzErosion(), WlzErosion4(), WlzExplode3D(), WlzFillBlankPlanes(), WlzFilterNObjValues(), WlzFourierTransformObj(), WlzFreeObj(), WlzFromArray3D(), WlzGauss2(), WlzGaussFilter(), WlzGaussNoise(), WlzGetBackground(), WlzGetMaskedSectionFromObject(), WlzGetProjectionFromObject(), WlzGetSectionFromObject(), WlzGetSubSectionFromObject(), WlzGMModelCutDom(), WlzGreyCrossing(), WlzGreyDitherObj(), WlzGreyGradient(), WlzGreyIncValuesInDomain(), WlzGreyInvertMinMax(), WlzGreyMask(), WlzGreyMeanDifference(), WlzGreyModGradient(), WlzGreyNewHilbertRankValues(), WlzGreyNewIncValues(), WlzGreyRange(), WlzGreyScale(), WlzGreySetHilbertRankValues(), WlzGreySetIncValues(), WlzGreySetRange(), WlzGreySetRangeLut(), WlzGreySetValue(), WlzGreyShift(), WlzGreyStats(), WlzGreyTemplate(), WlzGreyTransfer(), WlzGreyTypeFromObj(), WlzGreyValueMakeWSp(), WlzGreyValueMixing_s(), WlzGreyVariance(), WlzHasIntersection(), WlzHistogramEqualiseObj(), WlzHistogramMapValues(), WlzHistogramMatchObj(), WlzHistogramObj(), WlzImageArithmetic(), WlzImageBlendObjToBufRGBA(), WlzIndexedValuesSet(), WlzIndexObjFromCompound(), WlzIndexObjToCompound(), WlzIndexToRGBA(), WlzInitLineScan(), WlzInitRasterScan(), WlzInsideDomain(), WlzInteriority(), WlzInteriorityN(), WlzIntersect3d(), WlzIntervalCountObj(), WlzIntRescaleObj(), WlzIsEmpty(), WlzIterate(), WlzIterateInit(), WlzLabel(), WlzLabel3D(), WlzLaplacian(), WlzLBTDomainFromObj(), WlzLineArea(), WlzLUTGreyTransformSet(), WlzLUTMergeToRGBA(), WlzLUTTransformGreyValues(), WlzLUTTransformObj(), WlzMakeIntervalValues(), WlzMakeMain(), WlzMakeTiledValuesFromObj(), WlzMakeTiledValuesObj2D(), WlzMakeTiledValuesObj3D(), WlzMarkerLattice(), WlzMass(), WlzMatchICPObjs(), WlzMeshAffineProduct(), WlzMeshDomainAdd(), WlzMeshFromObj(), WlzMeshFromObjBox(), WlzMwrAngle(), WlzNewGrey(), WlzNewObjectValues(), WlzNewObjectValueTable(), WlzNewPointValues(), WlzNewValuesVox(), WlzNewValueTb(), WlzNMSuppress(), WlzNObjGreyStats(), WlzObjectFacts(), WlzObjToBoundary(), WlzObjToConvexHull(), WlzObjToConvexPolygon(), WlzPatchTreeToObject(), WlzPointsDither(), WlzPointsFromDomObj(), WlzPointValuesFromDomObj(), WlzPolarSample(), WlzPolygonToObj(), WlzPrincipalAngle(), WlzProjectObjToPlane(), WlzRankFilter(), WlzRasterObj(), WlzRegCCorObjs(), WlzRegConCalcRCC(), WlzRegICPObjs(), WlzRegICPObjsGrd(), WlzRegICPObjWSD2D(), WlzRGBAGreyScale(), WlzRGBAImageArithmetic(), WlzRGBAModGradient(), WlzRGBAModulusRange(), WlzRGBAMultiThreshold(), WlzRGBAToChannel(), WlzRGBAToCompound(), WlzRGBAToModulus(), WlzRGBChanRatio(), WlzRsvFilterBuffer(), WlzRsvFilterObj(), WlzSampleObj(), WlzSampleValuesAndCoords(), WlzScalarBinaryOp(), WlzScalarBinaryOp2(), WlzScalarFeatures2D(), WlzScalarFn(), WlzScalarMulAdd(), WlzSepFilter(), WlzSepTrans(), WlzSeqPar(), WlzSetBackground(), WlzShadeCorrectBFDF(), WlzShiftObject(), WlzSkeleton(), WlzSobel(), WlzSplitMontageObj(), WlzSplitObj(), WlzStandardPlaneDomain(), WlzStringFromObjDomainType(), WlzStringFromObjType(), WlzStringFromObjValuesType(), WlzStructDilation(), WlzStructErosion(), WlzTensorGetComponent(), WlzTensorSetComponent(), WlzTensorSmooth(), WlzThinToPoints(), WlzThreshold(), WlzToArray1D(), WlzToArray2D(), WlzToArray3D(), WlzTransposeObj(), WlzUnion3d(), WlzValuesFromCoords(), WlzVerifyObject(), WlzVerticesFromObj(), WlzVerticesFromObjBnd(), WlzVerticesFromObjBnd3I(), WlzVolume(), WlzWindow(), and WlzWriteObj().

int _WlzObject::linkcount
WlzDomain _WlzObject::domain

The objects domain: It's spatial extent or geometric properties.

Referenced by Wlz3DSectionOcc(), Wlz3DSectionSegmentObject(), Wlz3DViewGetBoundingBoxIntersection(), Wlz3DViewStructTransformBB(), Wlz3DViewTransformObj(), WlzAffineTransformGMShell(), WlzAffineTransformObjCb(), WlzArea(), WlzAutoCor(), WlzBasisFnSetCMesh(), WlzBasisFnSetCMesh2D(), WlzBasisFnSetCMesh3D(), WlzBasisFnTransformObj(), WlzBoundaryToObj(), WlzBoundingBox3D(), WlzBoundingBox3I(), WlzBoundObjToPolyDomArray(), WlzBoundTo8Bound(), WlzBuildObj3(), WlzCannyDeriche(), WlzCbThreshold(), WlzCCorS2D(), WlzCentrality(), WlzCentreOfMass2D(), WlzCentreOfMass3D(), WlzCentreOfMassVtx3D(), WlzClipObjToBox2D(), WlzClipObjToBox3D(), WlzCMeshAffineProduct(), WlzCMeshClosePointDom2D5(), WlzCMeshCompSurfMap(), WlzCMeshCompSurfMapToDomain(), WlzCMeshComputeCurvaturesFromNodNorm(), WlzCMeshComputeNormalsElm(), WlzCMeshComputeNormalsIxv2D5(), WlzCMeshComputeNormalsNod(), WlzCMeshCurvToImage(), WlzCMeshDGTensor(), WlzCMeshDGTensorAtPts(), WlzCMeshDispToField(), WlzCMeshDistance2D(), WlzCMeshDistance3D(), WlzCMeshExpansion(), WlzCMeshExpValues(), WlzCMeshExtract2D(), WlzCMeshFlatten2D5(), WlzCMeshFromObj2D(), WlzCMeshFromObj3D(), WlzCMeshGetNodesAndEdges(), WlzCMeshIndexMaskFromValueRange(), WlzCMeshIntersect(), WlzCMeshIntersectDom2D5(), WlzCMeshProduct(), WlzCMeshSetDispFromField(), WlzCMeshStrainTensorAtPts(), WlzCMeshToContour(), WlzCMeshToDomObj(), WlzCMeshToDomObjValues(), WlzCMeshToGMModel(), WlzCMeshTransformFromObj(), WlzCMeshTransformGetBBox2D(), WlzCMeshTransformGetBBox3D(), WlzCMeshTransformInvert(), WlzCMeshTransformManyObjAsIdx(), WlzCMeshTransformObj(), WlzCMeshTransformVtxAry2D(), WlzCMeshTransformVtxAry2D5(), WlzCMeshTransformVtxAry2F(), WlzCMeshTransformVtxAry2I(), WlzCMeshTransformVtxAry3D(), WlzCMeshTransformVtxAry3F(), WlzCMeshTransformVtxAry3I(), WlzCMeshTrRegSM3D(), WlzCMeshValuesNormalise(), WlzCMeshValueTransfer(), WlzCompDispIncGrey(), WlzCompoundArrayToScalar(), WlzCompoundToRGBA(), WlzCompThreshold(), WlzCompThresholdVT(), WlzConComThreshold(), WlzConstruct3DObjFromFile(), WlzConstruct3DObjFromObj(), WlzContourFromPoints(), WlzContourGrdObj2D(), WlzContourObj(), WlzContourObjGrd(), WlzContourRBFBndObj3D(), WlzConvertPix(), WlzConvertVtx(), WlzConvexHullToObj(), WlzConvexHullVtxD3ToI3(), WlzConvolveObj(), WlzCopyObject(), WlzCopyObjectGreyValues(), WlzCopyScaleCMeshValue(), WlzCutObjToValBox2D(), WlzCutObjToValBox3D(), WlzDGTensorFeatures(), WlzDGTensorSDFeature(), WlzDiffDomain(), WlzDiffDomain3d(), WlzDilation(), WlzDistanceTransform(), WlzDomainFill(), WlzDomainFill3D(), WlzDomainNearby(), WlzEffReadObjDen(), WlzEffReadObjIcs(), WlzEffReadObjIPL(), WlzEffReadObjPic(), WlzEffReadObjSlc(), WlzEffReadObjTiff(), WlzEffReadObjVff(), WlzEffWriteObjAm(), WlzEffWriteObjAnl(), WlzEffWriteObjDen(), WlzEffWriteObjEMT(), WlzEffWriteObjIcs(), WlzEffWriteObjIPL(), WlzEffWriteObjJpeg(), WlzEffWriteObjMesh(), WlzEffWriteObjNifti(), WlzEffWriteObjNodeEle(), WlzEffWriteObjNrrd(), WlzEffWriteObjObj(), WlzEffWriteObjPic(), WlzEffWriteObjPly2(), WlzEffWriteObjPvl(), WlzEffWriteObjSlc(), WlzEffWriteObjSMesh(), WlzEffWriteObjStack(), WlzEffWriteObjStl(), WlzEffWriteObjTiff(), WlzEffWriteObjTxt(), WlzEffWriteObjVff(), WlzEffWriteObjVMesh(), WlzEffWriteObjVtk(), WlzEffWritePointsVtk(), WlzEffWritePointsVtkFieldValues(), WlzEffWritePointsVtkScalarValues(), WlzErosion(), WlzErosion4(), WlzExplode3D(), WlzFillBlankPlanes(), WlzFilterNObjValues(), WlzFourierTransformObj(), WlzFreeObj(), WlzFromArray1D(), WlzFromArray3D(), WlzGaussFilter(), WlzGaussNoise(), WlzGeometryTrackUpAndDown_s(), WlzGetBackground(), WlzGetMaskedSectionFromObject(), WlzGetProjectionFromObject(), WlzGetSectionFromObject(), WlzGetSubSectionFromObject(), WlzGMModelCutDom(), WlzGreyCrossing(), WlzGreyIncValuesInDomain(), WlzGreyInvertMinMax(), WlzGreyMask(), WlzGreyMeanDifference(), WlzGreyModGradient(), WlzGreyNewHilbertRankValues(), WlzGreyNewIncValues(), WlzGreyRange(), WlzGreyScale(), WlzGreySetHilbertRankValues(), WlzGreySetIncValues(), WlzGreySetRange(), WlzGreySetRangeLut(), WlzGreySetValue(), WlzGreyShift(), WlzGreyStats(), WlzGreyTemplate(), WlzGreyTransfer(), WlzGreyTypeFromObj(), WlzGreyValueMakeWSp(), WlzGreyVariance(), WlzHasIntersection(), WlzHistogramCnvGauss(), WlzHistogramConvolve(), WlzHistogramCopy(), WlzHistogramCummulative(), WlzHistogramDistance(), WlzHistogramEqualiseObj(), WlzHistogramFindPeaks(), WlzHistogramFitPeaks(), WlzHistogramMapValues(), WlzHistogramMatchObj(), WlzHistogramNorm(), WlzHistogramObj(), WlzHistogramRebin(), WlzHistogramRsvFilter(), WlzHyThreshold(), WlzImageArithmetic(), WlzIndexedValuesSet(), WlzIndexObjToCompound(), WlzIndexToRGBA(), WlzInitGreyWSpace(), WlzInitLineScan(), WlzInitRasterScan(), WlzInsideDomain(), WlzInteriority(), WlzInteriorityN(), WlzIntersect3d(), WlzIntersectN(), WlzIntervalCountObj(), WlzIntRescaleObj(), WlzIsAdjacentPatch(), WlzIsEmpty(), WlzIterate(), WlzIterateInit(), WlzLabel(), WlzLabel3D(), WlzLaplacian(), WlzLBTDomainFromObj(), WlzLineArea(), WlzLUTGreyTransformSet(), WlzLUTMergeToRGBA(), WlzLUTTransformGreyValues(), WlzLUTTransformObj(), WlzMakeCuboidObject(), WlzMakeIndexedValues(), WlzMakeIntervalValues(), WlzMakeMain(), WlzMakeSphereObject(), WlzMakeTiledValuesObj2D(), WlzMakeTiledValuesObj3D(), WlzMarkerLattice(), WlzMass(), WlzMatchICPObjs(), WlzMeshAffineProduct(), WlzMeshDomainAdd(), WlzMeshFromObj(), WlzMeshFromObjBox(), WlzMeshPolyDomAdd(), WlzMeshTransformVerify(), WlzMwrAngle(), WlzNewGrey(), WlzNewObjectValues(), WlzNewObjectValueTable(), WlzNewPointValues(), WlzNewValuesVox(), WlzNewValueTb(), WlzNMSuppress(), WlzNObjGreyStats(), WlzObjectFacts(), WlzObjToBoundary(), WlzObjToConvexHull(), WlzObjToConvexPolygon(), WlzOffsetDist(), WlzPatchTreeToObject(), WlzPointsFromDomObj(), WlzPointValuesFromDomObj(), WlzPolarSample(), WlzPolygonToObj(), WlzPolyToObj(), WlzPrincipalAngle(), WlzProjectObjToPlane(), WlzRankFilter(), WlzRasterObj(), WlzReadMeshTransform3D(), WlzReadObj(), WlzRegCCorObjs(), WlzRegConCalcRCC(), WlzRegICPObjs(), WlzRegICPObjWSD2D(), WlzRegisterPatchTreeDF(), WlzRGBAModGradient(), WlzRGBAModulusRange(), WlzRGBAMultiThreshold(), WlzRGBAToChannel(), WlzRGBAToCompound(), WlzRGBAToModulus(), WlzRGBChanRatio(), WlzRsvFilterBuffer(), WlzRsvFilterObj(), WlzSampleObj(), WlzSampleObjPoint2D(), WlzSampleObjPoint3D(), WlzSampleValuesAndCoords(), WlzScalarBinaryOp(), WlzScalarBinaryOp2(), WlzScalarFeatures2D(), WlzScalarFn(), WlzScalarMulAdd(), WlzSepFilter(), WlzSepTrans(), WlzSeqPar(), WlzSetBackground(), WlzSetBackGroundNewObj(), WlzShadeCorrectBFDF(), WlzShiftObject(), WlzSkeleton(), WlzSkeleton3D(), WlzSkStrip4(), WlzSnapFit(), WlzSobel(), WlzSplitObj(), WlzStandardPlaneDomain(), WlzStringFromObjDomainType(), WlzStructDilation(), WlzStructErosion(), WlzTensorGetComponent(), WlzTensorSetComponent(), WlzTensorSmooth(), WlzThinToPoints(), WlzThreshold(), WlzToArray1D(), WlzToArray2D(), WlzToArray3D(), WlzTransposeObj(), WlzUnion3d(), WlzUnionN(), WlzValuesFromCoords(), WlzVerifyObject(), WlzVerticesFromObj(), WlzVerticesFromObj3I(), WlzVerticesFromObjBnd(), WlzVerticesFromObjBnd2I(), WlzVerticesFromObjBnd3I(), WlzVolume(), WlzVozelSz(), WlzWindow(), WlzWriteMeshTransform3D(), and WlzWriteObj().

WlzValues _WlzObject::values

Referenced by Wlz3DViewTransformObj(), WlzAffineTransformGMShell(), WlzAffineTransformObjCb(), WlzAutoCor(), WlzBasisFnInvertMakeCMeshTr2D(), WlzBasisFnInvertMakeCMeshTr3D(), WlzBasisFnMakeCMeshTr2D(), WlzBasisFnMakeCMeshTr3D(), WlzBasisFnSetCMesh2D(), WlzBasisFnSetCMesh3D(), WlzBoundaryToObj(), WlzBoundingBox3D(), WlzBoundingBox3I(), WlzBuildObj3(), WlzCannyDeriche(), WlzCbThreshold(), WlzCCorS2D(), WlzCentrality(), WlzCentreOfMass2D(), WlzCentreOfMass3D(), WlzCentreOfMassVtx3D(), WlzClassValCon4(), WlzClipObjToBox2D(), WlzClipObjToBox3D(), WlzCMeshAffineProduct(), WlzCMeshClosePointDom2D5(), WlzCMeshCompSurfMap(), WlzCMeshComputeCurvaturesFromNodNorm(), WlzCMeshComputeNormalsNod(), WlzCMeshCurvToImage(), WlzCMeshDGTensor(), WlzCMeshDGTensorAtPts(), WlzCMeshDispToField(), WlzCMeshExpansion(), WlzCMeshExpValues(), WlzCMeshExtract2D(), WlzCMeshFlatten2D5(), WlzCMeshGetNodesAndEdges(), WlzCMeshIndexMaskFromValueRange(), WlzCMeshIntersect(), WlzCMeshIntersectDom2D5(), WlzCMeshProduct(), WlzCMeshSetDispFromField(), WlzCMeshStrainTensorAtPts(), WlzCMeshToDomObjValues(), WlzCMeshToGMModel(), WlzCMeshTransformFromObj(), WlzCMeshTransformGetBBox2D(), WlzCMeshTransformGetBBox3D(), WlzCMeshTransformInvert(), WlzCMeshTransformManyObjAsIdx(), WlzCMeshTransformObj(), WlzCMeshTransformVtxAry2D(), WlzCMeshTransformVtxAry2D5(), WlzCMeshTransformVtxAry2F(), WlzCMeshTransformVtxAry2I(), WlzCMeshTransformVtxAry3D(), WlzCMeshTransformVtxAry3F(), WlzCMeshTransformVtxAry3I(), WlzCMeshValuesNormalise(), WlzCMeshValueTransfer(), WlzCompDispIncGrey(), WlzCompoundArrayToScalar(), WlzCompoundToRGBA(), WlzConComThreshold(), WlzConstruct3DObjFromFile(), WlzConstruct3DObjFromObj(), WlzContourFromPoints(), WlzContourGrdObj2D(), WlzContourObjGrd(), WlzConvertPix(), WlzConvertVtx(), WlzConvolveObj(), WlzCopyObject(), WlzCopyObjectGreyValues(), WlzCopyScaleCMeshValue(), WlzCopyValues(), WlzCutObjToValBox2D(), WlzCutObjToValBox3D(), WlzDGTensorFeatures(), WlzDGTensorPDFeature(), WlzDiffDomain(), WlzDiffDomain3d(), WlzDilation(), WlzDomainFill(), WlzEffReadObjJpeg(), WlzEffReadObjTiff(), WlzEffWriteObjAm(), WlzEffWriteObjAnl(), WlzEffWriteObjBmp2D(), WlzEffWriteObjDen(), WlzEffWriteObjIcs(), WlzEffWriteObjIPL(), WlzEffWriteObjJpeg(), WlzEffWriteObjNifti(), WlzEffWriteObjNrrd(), WlzEffWriteObjPic(), WlzEffWriteObjPnm2D(), WlzEffWriteObjPvl(), WlzEffWriteObjSlc(), WlzEffWriteObjStack(), WlzEffWriteObjTiff(), WlzEffWriteObjTxt(), WlzEffWriteObjVff(), WlzEffWriteObjVtk(), WlzEffWritePointsVtk(), WlzEffWritePointsVtkFieldValues(), WlzEffWritePointsVtkScalarValues(), WlzErosion(), WlzExplode3D(), WlzFillBlankPlanes(), WlzFourierTransformObj(), WlzFreeObj(), WlzFromArray1D(), WlzFromArray2D(), WlzGaussFilter(), WlzGaussNoise(), WlzGetBackground(), WlzGetMaskedSectionFromObject(), WlzGetProjectionFromObject(), WlzGetSubSectionFromObject(), WlzGreyCrossing(), WlzGreyDitherObj(), WlzGreyIncValuesInDomain(), WlzGreyInvertMinMax(), WlzGreyMask(), WlzGreyMeanDifference(), WlzGreyModGradient(), WlzGreyRange(), WlzGreyScale(), WlzGreySetHilbertRankValues(), WlzGreySetIncValues(), WlzGreySetRange(), WlzGreySetRangeLut(), WlzGreySetValue(), WlzGreyShift(), WlzGreyStats(), WlzGreyTemplate(), WlzGreyTransfer(), WlzGreyTypeFromObj(), WlzGreyValueMakeWSp(), WlzGreyVariance(), WlzHistogramEqualiseObj(), WlzHistogramMapValues(), WlzHistogramMatchObj(), WlzHistogramObj(), WlzHyThreshold(), WlzImageArithmetic(), WlzIndexedValuesSet(), WlzIndexObjToCompound(), WlzIndexToRGBA(), WlzInitGreyWSpace(), WlzInsideDomain(), WlzIntersect3d(), WlzIntersectN(), WlzIntRescaleObj(), WlzIsEmpty(), WlzIterate(), WlzLabel(), WlzLabel3D(), WlzLaplacian(), WlzLBTMakeNodeIndexObj2D(), WlzLBTMakeNodeIndexObj3D(), WlzLUTGreyTransformSet(), WlzLUTMergeToRGBA(), WlzLUTTransformGreyValues(), WlzLUTTransformObj(), WlzMakeMain(), WlzMakeTiledValuesObj2D(), WlzMakeTiledValuesObj3D(), WlzMeshAffineProduct(), WlzMeshFromObjBox(), WlzNewGrey(), WlzNewObjectValueTable(), WlzNMSuppress(), WlzNObjGreyStats(), WlzObjectFacts(), WlzObjToBoundary(), WlzObjToConvexPolygon(), WlzPatchTreeToObject(), WlzPointsFromDomObj(), WlzPointValuesFromDomObj(), WlzPolarSample(), WlzPolygonToObj(), WlzPrincipalAngle(), WlzProjectObjToPlane(), WlzRankFilter(), WlzReadMeshTransform3D(), WlzReadObj(), WlzRegCCorObjs(), WlzRegConCalcRCC(), WlzRGBAModGradient(), WlzRGBAModulusRange(), WlzRGBAMultiThreshold(), WlzRGBAToChannel(), WlzRGBAToCompound(), WlzRGBAToModulus(), WlzRGBChanRatio(), WlzRsvFilterBuffer(), WlzRsvFilterObj(), WlzSampleObj(), WlzSampleObjPoint2D(), WlzSampleObjPoint3D(), WlzSampleValuesAndCoords(), WlzScalarBinaryOp(), WlzScalarBinaryOp2(), WlzScalarFeatures2D(), WlzScalarFn(), WlzScalarMulAdd(), WlzSepFilter(), WlzSepTrans(), WlzSeqPar(), WlzSetBackground(), WlzSetBackGroundNewObj(), WlzShadeCorrectBFDF(), WlzShiftObject(), WlzSobel(), WlzSplitObj(), WlzStandardPlaneDomain(), WlzStringFromObjValuesType(), WlzStructDilation(), WlzStructErosion(), WlzTensorGetComponent(), WlzTensorSetComponent(), WlzTensorSmooth(), WlzThinToPoints(), WlzThreshold(), WlzToArray1D(), WlzToArray2D(), WlzToArray3D(), WlzTransposeObj(), WlzUnion3d(), WlzUnionN(), WlzValuesFromCoords(), WlzVerifyObject(), WlzWindow(), WlzWriteMeshTransform3D(), and WlzWriteObj().


The documentation for this struct was generated from the following file: